70 let kostela sv. Josefa v Ostravě

70 let kostela sv. Josefa v Ostravě
14. prosince 2007

Na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie jsme si v Ostravě připomněli 70. výročí postavení kostela sv. Josefa (Don Bosko) v Ostravě v roce 1937.

Slavnostní mši svatou celebroval otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Po mši svaté byly promítnuty fotografie ze stavby kostela, které výkladem doplnil P. Milan Frank a slavnost pokračovala v prostorách ústavu setkáním bývalých oratoriánů a všech, kteří dnes sympatizují s Donem Boskem a salesiány.

Fotografie ze stavby kostela zde.

Fotografie ze slavnosti zde.

Připomeňme si dějiny ostravského kostela:

Dějiny salesiánského ústavu v Ostravě sahají do roku 1933, kdy se v neděli 14. května 1933 na Svátek matek konala schůze salesiánského díla v Katolickém domě Blaník a mohlo se po předchozích úvahách konečně potvrdit, že se v Ostravě bude stavět salesiánský ústav. Závažným důvodem pro vybudování druhého salesiánského ústavu a první každodenní salesiánské oratoře právě v Ostravě byla zdejší dělnická mládež. (Nedělní oratoř už byla ve Fryštáku.)

V krátkém čase dalo vedení ostravských dolů souhlas k postavení ústavu mezi doly Hlubina a Šalamouna. Byl ustanoven zvláštní Spolek salesiánských pracovníků v ČSR a založeno konto. Konaly se sbírky na krytí stavby, která byla zadána stavební firmě Nekvasil v Moravské Ostravě. Dne 17.června 1934 byl posvěcen základní kámen. V této době byly již postaveny zdi budovy. Slavnosti, na kterou přijel i pan arcibiskup Přečan, se zúčastnilo asi 20 000 lidí. Hrála při ní kapela chlapců z Fryštáku i hornická kapela z Ostravy a večer se v Blaníku konala akademie. Byly odeslány telegramy Svatému otci a prezidentu Masarykovi. Od obou přišla děkovná odpověď.

Stavba ústavu rychle pokračovala, takže již 7.listopadu 1934 byla zkolaudována a dne 8.prosince téhož roku mohla být budova po domácí slavnosti uvedena do provozu. Prvním ředitelem ústavu byl jmenován Don Ignác Stuchlý a prefektem Don Štěpán Trochta. Ten však při zahájení nebyl, poněvadž se toho dne zúčastnil svěcení základního kamene salesiánského kostela sv. Terezičky v Praze - Kobylisích.

Do nového ostravského ústavu přišla ihned řada salesiánských kleriků z Fryštáku a rozjela se oratoř, kterou navštěvovalo denně asi 300 ostravských synků. Salesiáni se starali pečlivě o jejich výchovu a drželi se daleko od politiky, což bylo se sympatiemi přijato i od proticírkevně naladěné části místního obyvatelstva.

V roce 1935 vznikla v Československu samostatná inspektorie a prvním inspektorem byl jmenován Don Stuchlý. Dekret mu byl předán v Ostravě 24.září 1935. Na uprázdněné místo ředitele byl z Fryštáku povolán Don Josef Lepařík.

Oratoř se dále rozrůstala a ústavní kaple mládeži a dospělým už nestačila. Bylo třeba vystavět při ústavu i nový kostel. V Ostravě však existovala již od 8. prosince 1911 Jednota sv. Josefa, založena panem radou Burešem s cílem postavit v blízkosti dolu Hlubina kostel. Předsedou Jednoty byl zvolen P. Dr. Antonín C. Stojan. První světová válka tento záměr oddálila, ale ve dvacátých letech byly přípravné práce obnoveny a již v roce 1921 Jednota zamýšlela svěřit stavbu salesiánům. V roce 1924 se pro tuto variantu rozhodla definitivně. Ostrava navštívil tehdejší salesiánský představený z Polska Don Petr Tinore, který přislíbil brzký příchod salesiánů do Československa. Jednání o stavbě kostela se protáhlo do roku 1933, kdy architekt Mademayer předložil návrh na stavbu. Na valné hromadě v roce 1934 byla Jednota rozpuštěna a vše bylo předáno salesiánům.

Základy se začaly kopat 31.prosince 1935, 6.června 1936 posvětil pan arcibiskup Prečan základní kámen, v létě byla postavena pracovníky Vítkovických železáren se zřetelem na poddolované území unikátní ocelová konstrukce a v tomtéž roce byly dokončeny zednické práce. V dalším roce (1937) byl vybudován interiér a 24. listopadu 1937 byla stavba zkolaudována. Stejně jako ústav byl i kostel sv. Josefa postaven stavební firmou Nekvasil. Stavba byla provedena za necelé dva roky. Úpravou interiéru byl pověřen akademický malíř prof. Jan Obšil.

Chrám je trojlodní, má délku 42 metry, šířku 27 metrů a výšku 14 metrů. Věž je vysoká     28 metrů. Na jejím vrcholu je umístěn 6 metrů vysoký kříž. Benedikce kostela sv. Josefa byla provedena Donem Stuchlým na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie 8.prosince 1937, přesně 3 roky po otevření ostravského ústavu. Mše svaté zde byly slouženy až do roku 1973, kdy byl kostel násilně uzavřen.

Kostel se podařilo získat zpět v roce 1990, ale nebylo tak snadné dát ho hned do pořádku. Nejdříve se s velkým zápalem zbouraly za totality vestavěné příčky, jimiž byly zazděny obě boční lodi. Bylo také nutno odstranit podlahu, kterou položili vojáci na původní dlažbu. Podlahu přitloukli na položené trámky delšími hřeby, které prošly až na druhou stranu a vyhloubili v dlažbě jamky, jak je to patrné dodnes.

Veškeré práce na obnově kostela po architektonické a umělecké stránce vedl Ing. arch Václav Dvořák, velmi obětavým stavbyvedoucím se stal Ing. Jindřich Honěk.

Pomocné i odborné práce se prováděly především brigádnicky. Nadšených pomocníků bylo i několik desítek, takže opět 8. prosince 1990 mohl být kostel znovu otevřen. Při slavnostním mši byl přeplněn věřícími z Ostravy i širšího okolí. Přišli mladí i staří, kteří dojatě prožívali obnovení bohoslužeb v chrámu. Spolu s olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem, koncelebroval i pomocný biskup Josef Hrdlička, který připomněl, že zde sloužil před 17 lety i poslední mši před uzavřením kostela. Vzdal díky Bohu a poděkoval Panně Marii a sv. Janu Boskovi za jejich přímluvy, které nás šťastně přivedly až k tomuto okamžiku.

           

O rok později, 7. prosince 1991, byly v kostele sv. Josefa posvěceny novým olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem čtyři nové zvony. Ty původní byly totiž po uzavření kostela odvezeny. (Rovněž byly odvezeny varhany a odstraněn kříž z věže.) Nové zvony se jmenují: P. Maria Pomocnice křesťanů, Sv.Josef, Don Bosko a Sv. Václav. Celková hmotnost činí 1880kg, naladěny jsou na tóny F,A,C,D. Při jejich zajišťování velmi pomáhal JUDr. Leopold Hartman. Zvony byly odlity ve zvonařské dílně paní Marie Tomáškové v Brodku u Přerova. Premiéru měly na Štědrý den ve 14.15 hodin.

Nejvíce problémů bylo s bývalým salesiánským ústavem, která vojáci opouštěli velmi pomalu a jen po částech, takže jejich úplný odchod se vlekl od roku 1991 až do roku 1995.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací