Finanční podporou

Jakou formou?

 • Prostřednictvím darovací smlouvy;
 • jednorázovým finančním darem;
 • pravidelnou podporou, například prostřednictvím trvalého platebního příkazu;

[Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a adresu pro zaslání potvrzení o daru k  daňovým účelům. Potvrzení o daru vám samozřejmě vystavíme i později, napiště si prosím o něj na adresu: -lGBRf56LTFnSW7r ]

 • osobně na Vítkovické ulici 28 (vrátní vám umožní setkat se s někým ze salesiánů či s účetní, která vystaví potřebný doklad).

Na jaké dílo a na jaký účet?

 • Salesiánské středisko volného času Don Bosco

 číslo účtu: 1641530399/0800

 • Místní komunita Salesiánů Dona Boska (spravuje také kostel sv. Josefa)

číslo účtu: 41072000/2700

 • Domov Don Bosco SKM (kolej pro vysokoškolské studenty)
   číslo účtu: 2500207920/2010

Daňové zvýhodnění

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované salesiánům či výše uvedeným neziskovým organizacím od základu pro výpočet daně.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Jak na to:
 • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. února následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
 • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací