Podpořte prosím naše dílo modlitbou

Don Bosco kdysi řekl: "Když se modlíme, vyrostou ze dvou zrn čtyři klasy. Když se nemodlíme, vyrostou ze čtyř zrn sotva klasy dva." Proto kladou salesiáni na modlitbu velký důraz a věří, že prostřednictvím vroucí modlitby můžeme účinně spolupracovat na díle, které koná Bůh.


Přímluva za děti a mládež

Prosíme tě Bože za děti a mládež, ochraňuj je ode všeho zlého a na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska je přiveď ke spáse.

Modlitba ke svatému Donu Boskovi za salesiánskou rodinu

Svatý Jene Bosko, otče a učiteli mládeže!
Byl jsi učenlivý k darům Ducha svatého
a předal jsi salesiánské rodině
poklad své přednostní lásky k nepatrným a ubohým.
Uč členy salesiánské rodiny, aby se každý den stávali
znamením a nositeli Boží lásky k mladým
a měli v sobě smýšlení Krista Dobrého Pastýře.
Vyprošuj jim dobrotivé srdce, vytrvalost v práci,
moudrost v rozlišování,
odvahu ve vydávání svědectví a misijní velkorysost.
Ať jsou věrní svým závazkům
a pod vedením Panny Marie jdou radostně
po cestě, která vede k Lásce.
Amen

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací