Věcnými dary

Co všechno může být pro nás přínosem:

  • Kancelářské potřeby – papíry do tiskárny, propisky, bloky, obálky apod. ke každodennímu využití v našich kancelářích.
  • Služby: doprava, tisk, komunikace…
  • Cokoliv dalšího, co si představíte, že můžeme potřebovat k naší práci a při plnění našeho poslání - prosíme ale po předchozí domluvě.
  • Odkázání ze závěti
    Česká legislativa umožňuje každému rozhodnout se během svého života, kdo a co po něm bude dědit. Ve světě je tento způsob podpory neziskových organizací běžný. U nás poměrně nový. Pokud někdo chce zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli, v níž stanoví, komu co  připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli - závěti. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je nejlepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:
♦chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat „dobrou věc“, které věří nebo se kterou měl velmi dobrou zkušenost,
♦ jeho rodina je zaopatřena a všechen majetek nutně nepotřebuje,
♦ přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
♦ někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
♦ někdo prostě chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky;
♦může se také stát, že zůstavitel nemá nikoho, komu by mohl svůj majetek odkázat a nepřeje si, aby přešel do vlastnictví státu, kde není zřejmé, k jakému účelu bude majetek použit.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací