Hodoňovice (Na Kopečku)

Provozní řád

verze 2019/02/01

Obecné informace

Volnočasový areál či základna Na Kopečku v Hodoňovicích čp. 136, obec Baška, (dále jen „základna“), je provozována Salesiánským střediskem volného času Don Bosco z Ostravy.

Správcem, údržbářem je pan Milan Maršálek, který je místní – T 739 227 030.

Základnu mohou využít i externí uživatelé. Objednávky se posílají na ostrava.kubis@sdb.cz.

Kapacita je 66 osob na postelích, v topném období to je osob 40 (vytápěna je část základny – ústřední topení s elektrokotlem, do radiátorů, a lokální topení v kamnech na dřevo).

Na základně je kuchyň, jídelna (pro 50 osob), sociální zařízení (není rozděleno na muže/chlapce a ženy/dívky – uživatelé si je rozdělí sami a případně i označí) s teplou vodou z elektrických boilerů, tělocvična (s nízkým stropem), menší vybavení pro hry, kaple, venkovní ohniště, větší louka (hřiště).

Podrobnosti u správce.

Za dodržování veškerých relevantních ustanovení obecně platných, závazných předpisů BOZP, PO i předpisů hygienických, plně na základně odpovídají její uživatelé.

 

Ceny

Tábory v období letních prázdnin

Tábory týdenní, za cenu 22 tis. Kč plus spotřeba energií k tomu.

Víkendovky apod.

Platí se podle počtu osob a doby strávené na základně plus spotřeba energií k tomu, avšak minimálně (mimo připočítávanou úhradu za spotřebu energií) 2 tis. Kč/24 hodin (byť započatých) při počtu do 20 osob, 3,5 tis. Kč/24 hodin (byť započatých) při počtu 21 až 40 osob včetně.

Při úhradě podle počtu osob jsou denní sazby 60 Kč pro jednu osobu 6-18 let, 70 Kč pro jednu osobu 18-26 let studující, 120 Kč pro jednu osobu nad 18 let.

Děti do 6 let to mají zdarma.

Energie

Elektr. energie: vysoký tarif 4,18Kč/kWh, nízký tarif (tzv. noční) 1,75 Kč/kWh, plus paušál 22,25 Kč/24 hodin (celých 24 hodin).

Vodné a stočné: celkem 92,65 Kč/m3.

Dřevo (topení v kamnech anebo oheň na ohništi): 200 Kč/24 hodin (byť započatých) anebo 1x oheň na ohništi.

Upozornění

Provozovatel může podmínit rezervaci pobytu uhrazením nevratné zálohy.

Na začátku pobytu je nutno správci předat kauci 1 tis. Kč, která se vrací při ukončení pobytu, bude-li základna bez závad (včetně úklidu).

Při příchodu na základnu je dále povinností předat hned správci seznam příchozích uživatelů základny – pořadové číslo, jméno, příjmení, věk, informaci, zda jde o studenta (18-26 let).

Úhrada pobytů se provádí na základě faktury, bankovním převodem (ne v hotovosti).

 

Provozní pravidla

Stěhování nábytku je zakázáno – ničí se podlahy, rohy a samotný nábytek.

Na chodbě u hlavního vchodu je nutno se přezouvat.

Z matraček nesundávejte potahy – napínací prostěradla, přikryjte je vlastním prostěradlem. Matračky nevynášejte ven z domu.

Vysavač je ve skříni v kapli.

Do kaple se chodí bez přezůvek.

Kuchyň je dostatečně vybavena nádobím, proto si nevozte své vlastní (docházelo k záměnám pokliček apod.) kromě kvalitních kuchyňských nožů.

Otevřená okna je třeba zajistit proti větru.

Je přísný zákaz vstupu do prostoru za domem (možnost úrazu).

Dovezte si své utěrky, toaletní papíry, papírové ručníky nebo dostatek čistých klasických ručníků k WC, čisticí prostředky, vlastní prostěradla, spací pytle, lékárničku a přezůvky.

Upozorňujeme na povinnost ustanovit si preventivní požární hlídku (prostory se zvýšeným požárním nebezpečím - při ubytování více než 20 osob anebo když se vyskytují 3 a více zaměstnanci). Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky jsou vyvěšeny na chodbě u hlavního vchodu.

Co s odpadky

V každé místnosti je odpadkový koš s vloženým pytlem. Plné malé pytle vhazujte v uzavřených (aby vítr nerozfoukal odpad) velkých 120 l pytlích do kontejneru u dolní brány. Nové velké i malé pytlejsou v kuchyni ve skříňce nad odpadkovými koši.

V kuchyni a u hlavního vchodu je velký koš na plasty.

Plné pytle s plasty a složené papírové kartony dávejte do spižírny k zadnímu vchodu.

Při odchodu je zapotřebí dát základnu důkladně do pořádku

Vynést a dle potřeby vymýt koše a opatřit je čistými pytli.

Obejít dům a posbírat veškeré odpadky.

Pečlivě dát do pořádku kuchyň.

Vytřít sociální zařízení.

Pokoje: zamést a vytřít podlahy, vysát koberce.

Zamést a vytřít chodby.

Použité hadry vypláchnout, vykroutit a pověsit na sušák na zdi nebo dát přes vymyté kbelíky, smetáky zavěsit - k dispozici je 5 smetáků, 5 kbelíků, 5 hadrů a 3 lopatky se smetáčkem.

Špinavá voda se leje jen do výlevky v umývárně nebo v kuchyni (ne do umývadel či WC).

Pokud se topilo, je třeba vynést popel do popelnice u domu ve směru k dolní bráně a nachystat v kamnech na zátop.

Pokud bylo použito ohniště, je třeba uklidit zbylé dříví a dát popel z ohniště do popelnice.

Zavřít všechna okna.

Pokud se něco někde vybudovalo pro hru, je nutno dát to zpět do původního stavu.

Pokyny ke kuchyni

Potraviny ve spižírně mějte v zavřených obalech či nádobách, neboť se tam mohou objevit myši (můžete využít velké hrnce).

Respektujte jednotlivá kuchyňská pracoviště:

  • pro zpracování masa a vajec – stůl vlevo,
  • pro zpracování čisté zeleniny – stůl uprostřed mezi okny,
  • pro přípravu svačin apod. – stůl uprostřed,
  • pro zpracování těsta – stůl vpravo,
  • velký dvojdřez je pro mytí hrnců a kuchyňského nářadí,
  • malý dvojdřez je pro mytí talířů, skleniček, hrníčků a příborů.

Do dřezů a výlevky nelijte vařící vodu – může dojít ke zničení odpadního potrubí.

Kuchyňské nože dávejte do dřevěného boxu, kde se nebudou tupit.

Kuchyň má vlastní úklidové náčiní, které nepoužívejte jinde.

Bioodpad dávejte k dolní bráně do připravené nádoby.

Náhradní plynová láhev je ve spižírně, kde je i klíč pro výměnu.

Při ukončení akce nenechávejte v ledničkách, ve spižírně ani na poličkách žádné zbytky jídel (vařené maso a přílohy, polévky, pečivo apod.). Rovněž nic nezamrazujte.

Ledničky po ukončení vypněte, vytřete, vyčistěte a nechte otevřené.

Nenechávejte nikde žádné sklenice a kelímky od jídel.

 

Mgr. Jiří Caha, ředitel Salesiánského střediska volného času Don Bosco

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací