P. Jan Jeřábek SDB

Narozen: 26. 7. 1917 Štramberk
První sliby: 31. 7. 1935 Sv. Beňadik
Vysvěcen: 29. 6. 1946 Praha
Zemřel: 1. 1. 2008 Ostrava

Stručný nekrolog:

Rodák ze Štramberku. Noviciát ukončil sliby v roce 1935, asistentem byl v Ostravě. Za německé okupace musel pracovat ve Zlíně u Bati. Na konci války, po osvobození koncentračního tábora v Dachau, jel za dramatických okolností pro pražského ředitele P. Štěpána Trochtu, který tam byl vězněn. Na kněze byl vysvěcen v r. 1946. Od dubna 1950–1955 byl internován v koncentračním táboře v Želivě. Po propuštění pracoval v podniku Tatra v Kopřiv­ni­ci jako elektrikář a vystudoval večerní prů­myslovku. Tam byl zaměstnán až do důchodu do r. 1978. Po politickém uvolnění v r. 1969 vypo­máhal v duchovní správě v Ostravě-Třebovicích. Když mu byl po třech letech odebrán státní souhlas, vypomáhal tajně jako kněz, kde bylo potřeba, i když za to hrozil policejní postih a případně vězení. Otec Jan si zachoval až do konce života bystrost ducha a dobrou paměť. Dovedl svým vlastním humorem šířit optimismus a úsměv. Zemřel po krátké nemoci a je pohřben v rodinném hrobě ve Štramberku.


Velký nekrolog:

Narodil se 26. 7. 1917 ve Štramberku. Zde navštěvoval také obecnou školu a 1. ročník měšťanské školy. Potom odešel na studia k salesiánům do Fryštáku. Noviciát konal v letech 1934-35 ve Sv. Beňadiku. První sliby složil 31. 7. 1935, věčné sliby o 6 let později. Maturoval na klasickém gymnáziu v Kroměříži 1938. Rok byl asistentem v oratoři v Ostravě a pak dva roky ve Fryštáku. Teologická studia absolvoval na salesiánském učilišti.

V letech 1942-44 byl totálně nasazený u Bati ve Zlíně. Na konci války jel s dalším spolubratrem vyzvednout Štěpána Trochtu z koncentračního tábora Dachau. Na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1946 v katedrále sv. Víta v Praze. V následujících letech působil jako vedoucí studentů filosofie – rok v Ořechově a pak v Přestavlkách.

Od dubna 1950 do 8. dubna 1955 byl internován v Želivě. V roce 1955 nastoupil do národního podniku Tatra Kopřivnice, kde pracoval jako elektroúdržbář až do odchodu do důchodu v roce 1978. V duchovní správě vypomáhal v Ostravě-Třebovicích v letech 1969 až 1973, kdy mu byl odebrán státní souhlas.

Přestože nemohl působit ve veřejné duchovní správě, vypomáhal jako kněz všude tam kde bylo potřeba. Až do konce života si zachoval zdravý pohled na svět a na život a rozdával radost a optimismus.

Zemřel po krátké nemoci o Slavnosti Matky Boží, Panny Marie, 1. ledna 2008 v ostravské nemocnici.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací