Salesiánské středisko volného času Don Bosco

pohlednice2015

Salesiánské středisko volného času Don Bosco je školské zařízení zřízené v roce 1995 Salesiánskou provincií Praha, církevní právnickou osobou.

V Ostravě pracují salesiáni již od r. 1934, činnost byla obnovena v r. 1991.

Posláním Salesiánského střediska volného času Don Bosco je výchova a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže z Ostravy, která je založena na křesťanských principech,  s cílem připravit je na život ve společnosti.sdb

Středisko pracuje především formou otevřeného klubu Oratoř, zájmové činnosti - Kroužky a Doučování a Oratoř na ulici.

Během týdne navštíví Středisko kolem 150-180 dětí a mladých lidí.

V průběhu roku připravujeme přes 80 nejrůznějších akcí a víkendů. 

Jsme zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě a do integrovaného programu Sociální inkluze Ostrava.

Provoz Střediska je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a spolufinancován statutárním městem Ostrava - v letošním roce je realizován projekt Oratoř 2017 s podporou statutárního města 210 tis. Kč a projekt Kroužky 2017 s podporou města 170 tis. Kč. Oratoř na ubytovně je realizována s podporou 30 tis. Kč od mětského obvodu Ostrava - Jih.

MSMT-Mladiinfo-ČR

 

znak a logo MOb O-Jih

     

 

logo_spolecne_tvorime_jih