Salesiánské středisko volného času Don Bosco

pohlednice2015

Salesiánské středisko volného času Don Bosco je školské zařízení zřízené v roce 1995 Salesiánskou provincií Praha, církevní právnickou osobou.

V Ostravě pracují salesiáni již od r. 1934, činnost byla obnovena v r. 1991.

Posláním Salesiánského střediska volného času Don Bosco je výchova a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže z Ostravy, která je založena na křesťanských principech,  s cílem připravit je na život ve společnosti.sdb

Středisko pracuje především formou otevřeného klubu Oratoř, zájmové činnosti - Kroužky a Doučování a Oratoř na ulici.

Během týdne navštíví Středisko kolem 150-180 dětí a mladých lidí.

V průběhu roku připravujeme přes 80 nejrůznějších akcí a víkendů. 

Jsme zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě a do integrovaného programu Sociální inkluze Ostrava.

Provoz Střediska je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a spolufinancován statutárním městem Ostrava - v loňském roce byl realizován projekt Oratoř 2018 s podporou statutárního města ve výši 210 tis. Kč, projekt Kroužky 2018 s podporou města 220 tis. Kč a projekt Oratoř na ubytovně 2018 s podporou města 170 tis. Kč.

Oratoř na ubytovně byla realizována současně i s podporou 30 tis. Kč od městského obvodu Ostrava - Jih.

Moravskoslezský kraj nám přispěl částkou 169 900 Kč na realizaci projektu Pobytové akce pro sociálně slabé v Hodoňovicích.

MSMT-Mladiinfo-ČR

 r

5893_MSK

logo_spolecne_tvorime_jih

logo_vlevo_RGB

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací