Činnost a programy

Poslání Střediska Don Bosco se realizuje v těchto programech:

Volnočasové programy

Vzdělávací programy

Sociálně - výchovné a pastorační programy

Programy jsou vzájemně provázané, probíhají často časově paralelně a navzájem se různou formou podporují. Např. nejstarší a tradiční salesiánský program Oratoř je "záchytnou sítí" pro Kroužky a Doučování a zase práce v programu Animátoři a Praktikanti je přímou podporou veškeré přímé práce s dětmi.

 

Ve všech  programech uplatňujeme tyto 4 základní principy = salesiánský čtyřlístek:

  • DOMOV – místo rodinné atmosféry a bezpodmínečného přijetí
  • ŠKOLA – místo učení se  praktickým dovednostem pro život
  • HŘIŠTĚ – místo pestrých možností ke trávení volného času
  • FARNOST – místo sdílení křesťanských hodnot

 

 

Evaluační zpráva projektu Jekh jekhetano drom 2, který se realizoval v období 1.5. 2017 - 31.3. 2018.

V termínu od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizujeme následující projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009328

web2 - černé

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací