Animátoři


1..Práce v Salesiánském středisku volného času Don Bosco v Ostravě  je a vždy byla do značné míry založena na službě dobrovolníků – animátorů. Chceme podporovat rozměr ochotné nezištné služby (dobrovolnictví) mladých lidí ve prospěch mladších. Pro děti samotné je role o pár let staršího kamaráda, kamarádky, nezastupitelná, jelikož zaměstnance většinou dělí od dítěte větší věkový rozdíl a má také jinou roli v procesu výchovy než pedagog profesionál.

Cíle programu Animátoři

Primární cíl:  Učit se být solidární s druhými a být prospěšný

Sekundární cíl: Osobnostní rozvoj animátora

DSC_0043Animátoři se zapojují ve Středisku především do programu Oratoř, Doučování, Kroužky a Tábory. Na službu se připravují na animátorských víkendech, které mají vzdělávací a formační charakter.

Animátory se mohou stát mladí lidé od dosažení věku 15 let za splnění následujících podmínek:

  • osobní motivace k práci s dětmi
  • ochota ke spolupráci s pracovníky Střediska
  • trestní bezúhonnost
  • dobrý zdravotní stav jak po fyzické tak po duševní stránce
  • osobnostní předpoklady
  • přijetí salesiánského výchovného stylu
Vedoucím programu

DSC_0071

  • Václav Lipinský
  • lipinsky@ostrava.sdb.cz

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací