Kroužky

Program Kroužky – pedagogická práce s dětmi a mládeží v Salesiánském středisku volného času v Ostravě

Projekt vytváří atraktivní, kvalitní a přístupnou nabídku volnočasových aktivit určené pro děti a mládež. Prioritou je rozvoj duševní, duchovní a fyzické stránky účastníků. Program Kroužky je strukturovaným programem probíhající denně od pondělí do pátku, který nabízí zájmové, sportovní, hudební, výtvarné, a výchovně vzdělávací činnosti. Kroužky navštěvují děti a mládež od 6 do 26 let.

Základním cílem tohoto programu je vedení účastníků k pravidelné a systematické činnosti, rozvíjení schopností a dovedností, týmové spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem. Účastníci zvyšují své dovednostní a znalostní kompetence, kompetence komunikační a sociální. V duchovní rovině si uvědomují důležitost lásky a trvalých vztahů a utváří si pohled na svět v rámci křesťanských hodnot.

krouzkyStředisko nabízí zájmové kroužky po celý školní rok. V rámci některých kroužků se pořádají víkendové a prázdninové akce.

Program Kroužky je přínosem zejména pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nabízí jim smysluplné prožití volného času a je realizován v bezpečném prostředí, které rozumí jejich potřebám. Děti a mládež jsou vedeny ke vzájemné spolupráci, toleranci a přátelským vztahům k sobě navzájem.

Vedoucí programu

cajankova

  • Ludmila Čajánková
  • cajankova@ostrava.sdb.cz

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací