Florbal

Sportovní kroužek pro chlapce od 6 – 26 let. Účastníci jsou rozděleni do dvou kategorií podle věku. Děti se učí práci s holí, taktiky při hře a mnoho dalšího. 

Termíny
  • Pondělí 15:00 - 16:00
  • Středa (mladší): 15:00 - 16:00
Vedoucí

Alan_srnensky

  • Alan Srněnský
  • srnensky@ostrava.sdb.cz

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací