Stěna

V prostorách střediska se nachází lezecká stěna, kde si děti nacvičují lezeckou techniku, učí se pravidlům bezpečnosti Nacvičené praktické zkušenosti později mohou mladí lezci zúročit na skalách při plánovaných akcích. Aktivita je směrována k překonávání a poznávání vlastních hranic, k rozvoji vnímání a vztahu k přírodě a uvědomování si lidské odpovědnosti k ní.

Stěna 2

Termíny
  • Pátek: 15:00 - 16:00 
  • Pátek: 16:00 - 17:00
Vedoucí

IMG_7359

  • Martin Novotný
  • martin.novotny.cz@gmail.com

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací