Výtvarný kroužek

Kroužek výtvarné výchovy je  zaměřen na  tvořivou práci s různými materiály, na malbu a kresbu.  Při jednotlivých tvůrčích aktivitách děti rozvíjejí fantazii, zručnost, kreativní i logické myšlení.  V neposlední řadě se učí spolupráce ve skupinových pracích. Témata jsou volena tak, aby byla vhodná pro jejich různé věkové kategorie, aby je podněcovala přemýšlet nad současným světem a jeho hodnotách i v souvislosti s křesťanskou tradicí. Kroužek výtvarné výchovy tedy v tomto smyslu nerozvíjí jen estetické vnímání, ale také podněcuje k uvědomění si své vlastní hodnoty a individuality. Děti si z možnosti tvořivě se podílet na nějaké výtvarné aktivitě nesou do života dobrou zkušenost a hlavně osvojenou schopnost realizovat své tvůrčí nápady.

vytvarka

Termíny
  • Úterý: 15:00 - 16:00
  • Úterý: 16:00 - 17:00
Vedoucí

IMG_7411

  • Alena Jablonická
  • jablonickaaja@gmail.com
 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací