Zdravotníci Dona Bosca

Zdravotnický kroužek učí účastníky tělovědě, postupům první pomoci, jednání v krizových situacích a především nepřehlížení ostatních. V kroužku se dá pracovat s různými věkovými kategoriemi a to od školáků navštěvující první stupeň až po středoškoláky.

Termín

 Pátek: 16:00 - 17:00

Vedoucí

martin_novotny

  • Martin Novotný
  • martin.novotny.cz@gmail.com

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací