Oratoř - otevřený klub

Program Oratoř – otevřený klub nabízí dětem a mládeži, které žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách na území celého města, smysluplné trávení volného času, s důrazem na osobnostní rozvoj, informovanost a setkání s křesťanskými hodnotami.

IMG_5503

 

Oratoř je pro děti a mládež po vzoru první oratoře Dona Bosca:

 • otevřeným domovem - místem setkání s přátelskou atmosférou, 
 • kostelem - předáváme dětem křesťanské hodnoty,
 • hřištěm, kde mohou potkat přátele a dobře se bavit,
 • školou připravující na život.

Rozvrh oratoře:

 • Po, Út, Pá: 13:30 – 18:00 (do 14:15 jen doučování)
 • Středa: 14:15 – 15:00, 17:00 – 18:00 (jen doučování)
 • Čtvrtek: 13:30 - 18:00 (do 14:15 doučování, od 16:30 mše svatá)
  • jen pro pravidelné návštěvníky střediska, kteří dodržují pravidla a aktivně se zapojují do činnosti

Vedoucí programu

Alan_srnensky

 • Alan Srněnský
 • srnensky@ostrava.sdb.cz

Oratoř kromě vlastní volnočasové nabídky funguje jako „záchytná síť“ pro děti a mládež, u kterých je pak možnost rozvinout systematičtější a dlouhodobější práci v ostatních programech.

IMG_6244

Děti mohou Oratoř navštěvovat nepravidelně a samy si určují délku pobytu. Program probíhá od pondělí do pátku podle rozvrhu činnosti Střediska na daný školní rok. V pondělí, úterý a pátek je v době od 14:15 do 18:00 volná oratoř, na kterou navazuje program Kroužky. Účastník může tento čas využít k spontánní činnosti (stolní tenis, stolní fotbal, deskové hry…) nebo se zapojit do organizované nepravidelné činnosti (fotbal, florbal, lední hokej, ježdění na kole, míčové hry…) dle aktuálního zájmu, charakteru skupiny účastníků a počasí. Kdo se neúčastní žádného z kroužků, může zůstat v tzv. Oratoři čekárně, kde také smysluplně tráví čas. Ve středu je volná oratoř otevřena jen v době od 14:15 do 15:00, poté na ni navazuje program Kroužky. Ve čtvrtek je program Oratoře určen jen pro zvané účastníky, kteří jsou po doučování a volné oratoři zváni na společný duchovní program vrcholící oslavou mše svaté v kostele sv. Josefa v 16:30. Čtvrteční program je určen pouze pro děti, které navštěvují středisko pravidelně, aktivně se zapojují do činnosti a respektují a dodržují pravidla závazná pro každého účastníka.

DSC_0139V rámci programu se konají jak příležitostné akce (v rozsahu 1 h – 1 den), tak i víkendové nebo prázdninové akce (2 – 5 dní). Příkladem každoročních příležitostných akcí jsou Mikulášská besídka, Oslava Dona Bosca - akademie (na konci každého pololetí) či Den Romů (8. 4.).

Děti jsou v Oratoři, jako i v ostatních programech sřediska, motivovány k aktivní a pravidelné činnosti Zefirín Bankou. Podstatou ZfB je získávání Zefirínů (platidla) za aktivní účast ve všech programech Střediska. Děti mohou touto měnou platit např. polovinu nákladů na akce pořádané Střediskem nebo si za ni koupit drobné reklamní předměty či některé potraviny v baru.

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací