Praktikanti

Salesiánské středisko Don Bosco poskytuje především studentům středních, vyšších a vysokých škol nejen z Ostravy místo pro vykonání odborné praxe. Praktikanti jsou zapojeni především do činnosti programu Oratoř-otevřený klub. Na praxi přijímáme studenty, jejichž délka souvislé praxe je minimálně 2 týdny nebo u praxe průběžné min. 3 měsíce.

Vedoucím programu

IMG_7394

  • Janina Sachová
  • sachova@ostrava.sdb.cz

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací