Svátostná pastorace

Základním posláním všech salesiánských zařízení je výchova k víře, vedení k životu v křesťanském duchu. Snažíme se dětem vhodně a nenásilně zprostředkovat setkání s živou církví a Bohem. Děti se mohou účastnit ve Středisku čtvrteční mše sv., která je zaměřena svou formou na jejich chápání duchovních skutečností a praktického života. Před touto mší sv. je pro děti ve dvou skupinách hodina vyuka. Děti navštěvující delší dobu naše Středisko se mohou připravovat na přijetí svátosti křtu nebo sv. přijímání.

Bývalí účastníci programů ve Středisku, dnes již rodiče,  přichází žádat o křest svých narozených dětí a absolvují před křtem několik přípravných setkání. V kostele sv. Josefa je také možné uzavřít po náležité přípravě svátost manželství.

Duchovní program je součástí každé pobytové akce Střediska.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací