Don Bosco liga

Pořadatel: SaSVČ Don Bosko, Vítkovická 28, OstravaDon Bosco liga je dlouhodobá soutěž v malé kopané pro chlapce do cca 15 let, kteří hrají fotbal pod hlavičkou nějaké neziskové organizace. V září začal již 3. ročník soutěže.   

 • Doba konání: září - listopad (podzimní část) a duben - červen (jarní část) dle rozlosování v  neděli 11.00 – 17.00; Každý tým má cca 15 min na přípravu k utkání a cca 10 min. na sbalení věcí a uvolnění šaten.
 • Místo konání: hřiště s umělou trávou v Don Bosku (rozměry hrací plochy 44 x 23 m). Mužstva mají k dispozici šatny.
 • Přihlášky na novou sezonu: poštou na Středisko Don Bosco nebo e-mailem na : michalp@centrum.cz nejpozději do 31.7. 2013.
  Přihlášené týmy budou následně pozvány k organizační schůzce. 
 • Vedoucí soutěže: Michal Přívratský
  Startovné: 1 500,- Kč za mužstvo na celou sezonu (podzim a jaro) 
 • Rozhodčí: zajistí pořadatel ve spolupráci s MěFS Ostrava - komisí rozhodčích 
 • Ceny: vítěz obdrží putovní pohár, první 3 družstva poháry za umístění a medaile pro 10 hráčů + drobné ceny, všichni účastníci diplom a upomínkové drobnosti - ceny budou předány na slavnostním vyhlášení po skončení soutěže 
 • Systém soutěže: hraje se dle rozlosování systémem každý s každým 1 zápas v délce  2 x 20 minut (s 5 min. přestávkou) vždy jedno utkání v neděli. Max. počet týmů v soutěži je 12.
 • Soutěžní řád  a pravidla: Soutěžní řád a pravidla Don Bosco ligy jsou zpracována z „Pravidel malého fotbalu Salesiánského hnutí mládeže“ a upravena na místní podmínky. 
 • Počet hráčů: hraje se 4 + 1, před prvním utkáním je nutno předložit celkovou soupisku k potvrzení vedoucímu soutěže a pouze tito hráči mohou být nominováni na utkání. Na soupisku lze dopisovat hráče v průběhu sezony. Veškeré změny v soupisce potvrzuje vedoucí soutěže. Každý hráč může v daném ročníku soutěže nastoupit pouze za jeden tým. Max. počet hráčů, kteří mohou nastoupit do jednotlivého utkání bude 7 +1.Veškeré změny v soupisce musí být písemně potvrzené vedoucím soutěže. V soutěži může startovat v každém družstvu maximálně 1 hráč hrající krajskou a vyšší soutěž - bude kontrolováno na registračním oddělení FAĆR !!! 
  Věková hranice : v sezoně 2013/14 startují hráči narození v roce 1998 a mladší.
 • Výstroj: všechna družstva musí mít jednotné dresy s čísly a obuv na umělou trávu – tarfy (zakázány jsou kopačky s kolíky včetně lisovek)
 • Organizační zajištění: každé družstvo musí mít stálého vedoucího staršího 18-ti let, se kterým budou organizátoři komunikovat a projednávat případné změny hracího plánu a který bude zodpovídat za chování a pořádek svého družstva a který se zúčastní plánovací schůzky před turnajem. 
 • Protesty: případné protesty proti startu hráčů nebo výsledku utkání řeší vedoucí soutěže s ředitelem Střediska Don Bosco
 • Kontakty: případné dotazy prosím řešte na čísle 737 474 146 - Michal Přívratský nebo mailem 8bprR-f6LTpo4dhm85pJ 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací