Poslání

Posláním Střediska je výchova a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže z Ostravy, která je založena na křesťanských principech, s cílem připravit je na život ve společnosti.

Jak to děláme?

Vycházíme z pedagogiky a sociální práce, kterou rozvinul zakladatel salesiánů, italský kněz Don Bosco (1815-1888). Jeho výchovný systém se opírá o rozum, víru a laskavost, dovolává se přirozených schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě.

Principy naší práce

  • Otevřenost – otevíráme se širokému spektru dětí a mladých lidí bez ohledu na jejich postoj k církvi. Předpokladem je snaha o dobrý vztah k ostatním a respektování společného programu a pravidel.
  • Každodenní provoz – směřujeme k tomu, aby děti měly možnost přicházet denně a aby jim byl stále někdo k dispozici.
  • Osobní přístup – každý, kdo přijde, je přijímán s osobním zájmem.
  • Ovzduší domova – snažíme se vytvářet prostředí, kde se každý může cítit bezpečně a je přijímán bez ohledu na své zásluhy nebo chyby.
  • Pestrá nabídka aktivit – odpovídá různorodým zájmům a potřebám.
  • Preventivní systém a asistence – naše výchova je založena na vztazích. Děti a mládež motivujeme k činnosti, a tím předcházíme nežádoucím iniciativám. Asistencí rozumíme naši stálou aktivní přítomnost.  

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací